Skip to main content

СКЛАД ВИДОВИЙ

СКЛАД ВИДОВИЙ
сукупність видів живого, що входять в ту чи іншу територіально обмежену угруповання (співтовариство).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.