Skip to main content

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(compensation for externalities) Принцип, відповідно до якого ті, чия діяльність викликає негативні зовнішні ефекти (externalities ), повинні виплачувати компенсацію постраждалим. Таку компенсацію можна розглядати в двох різних аспектах. Економічна вигода від "примусу забруднювача платити" полягає в тому, що у підприємців виникає стимул уникати забруднення середовища, за винятком тих випадків, коли їм дешевше платити за забруднення, ніж підтримувати екологічно чисте виробництво. В результаті даний зовнішній ефект економічної діяльності інтерналізується (трансформується у внутрішній), що сприяє підвищенню економічної ефективності незалежно від того, чи доходять сплачені забруднювачем суми до постраждалих від забруднення. У тих випадках, коли жертви забруднення численні, їх ідентифікація та подальша виплата компенсацій або неможливі, або вимагають занадто високих витрат. Тоді принцип компенсації постраждалих ґрунтується на вимозі справедливості (equity), але не має ніякого відношення до ефективності. Насправді компенсація сама може стати причиною неефективності: в умовах, коли потерпілі можуть з відносно невеликими витратами запобігти нанесенню собі шкоди шляхом зміни своєї поведінки, виплата компенсацій за фактично заподіяну їм шкоду веде до того, що вони майже не намагаються уникнути його.З точки зору ефективності якщо вже жертви зовнішніх ефектів економічної діяльності отримують компенсацію, то вона повинна виплачуватися лише за той збиток, уникнути якого було неможливо.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.