Skip to main content

КОМПАНІЯ СТРАХОВА

КОМПАНІЯ СТРАХОВА
компанія, що надає страхові послуги, що здійснює страхування життя, здоров'я, майна, відповідальності.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.