Skip to main content

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ
статистичний показник, що відображає на певну дату вартість товарно-матеріальних цінностей, до складу яких входять виробничі запаси, незавершене виробництво, залишки готової продукції.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.