Skip to main content

КОМІСІЯ З монополіям і злиття

КОМІСІЯ пО монополіям і злиття
(Monopolies and Mergers Commission, MMC) Державний орган в Великобританії, функцією якого є розслідування справ, пов'язаних з монополістичної практикою, злиттями та нечесною конкуренцією, порушених Генеральним директором по "справедливій торгівлі" або минис Вранці торгівлі і промисловості. Комісія з монополій і злиттів сама не починає розслідувань, і її ув'язнення прикидаються в життя лише в результаті дій уряду, спрямованих на прийняття відповідних законів або досягнення добровільної угоди.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.