Skip to main content

Кліометрії

кліометрії
(cliometrics) Застосування кількісних методів в економічній історії. Головна проблема застосування економетричних методів в економічній історії полягає в низькій вірогідності наявних даних, за винятком інформації, що відноситься до найбільш близьким періодів.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.