Skip to main content

Кліматичні умови приведення

Значення кліматичних факторів зовнішнього середовища, до яких коригують шляхом перерахування значення параметрів виробів, виміряні при будь-яких інших значеннях кліматичних факторів. Джерело: ГОСТ 15150-69

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010