Skip to main content

КЛАССИЧЕСКАЯ дихотомії

КЛАСИЧНА дихотомії
(classical dichotomy) Точка зору, згідно з якою економічні змінні в реальному вираженні визначаються виключно реальними, а не грошовими факторами, а змінні в номінальному вираженні визначаються тільки грошовими, але не реальними факторами. Прихильники кейнсіанської економічної теорії категорично не згодні з такою точкою зору, принаймні коли йдеться про будь-які не дуже тривалих часових проміжках. Беручи до уваги, що в контрактах, боргових угодах і податковій системі зазвичай фігурують фіксовані в грошовому вираженні ціни (суми), важко знайти таку людину, який був би впевнений в справедливості класичної дихотомії для коротких проміжків часу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.