Skip to main content

"КЛАС"

"КЛАС"
1) всі опціони на покупку і продаж однієї і тієї ж цінного паперу (одного виду цінних паперів). 2) поняття марксистської економічної теорії; велика група беруть участь у суспільному виробництві людей, яка характеризується такими ознаками, як спільність виду трудової діяльності, форм власності на засоби виробництва, способу Отримання доходу, міри свободи вибору трудової діяльності, ступеня участі в управлінні. Наприклад, раби, поміщики, капіталісти, робітники, селяни.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.