Skip to main content

Хімізації сільського господарства

хімізації сільського господарства
науково обґрунтована система заходів по збільшенню або заповненню природної родючості земель шляхом застосування хімічних добрив , підвищення продуктивності тваринництва за допомогою хімічних добавок до кормів, а також по боротьбі з вр едітелямі і хворобами за допомогою пестицидів . При неправильній організації (порушення технології застосування хімікатів) Хімізація сільського господарства стає надзвичайно небезпечним джерелом забруднення навколишнього середовища (грунтів, водойм, атмосфери) і сільгосппродуктів.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.