Skip to main content

ХАРАКТЕРИСТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА
1) опис, визначення відмітних властивостей, якостей кого-небудь або чого-небудь; 2) офіційний документ з відкликанням р діяльності конкретної людини.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.