Skip to main content

Ценосфер

ценосфер
(від цено ... і sphaira - куля, сфера), внутрішнє середовище біогеоценозу; біотоп, що утворюється в процесі взаємодії екотопа з біоценозом. Термін ввів В. Н. Сукачов (1972).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.