Skip to main content

КЕЙНСИАНСТВО

КЕЙНСИАНСТВО
макроекономічна теорія, автором якої є всесвітньо відомий вчений-економіст Дж. М. Кейнс. Кейнсіанське вчення, що пояснює дію ряду економічних механізмів, грунтується на наступних положеннях: а) рівень зайнятості визначається обсягом виробництва; б) загальний попит не завжди встановлюється на рівні, відповідному об'єму платіжних засобів, Так як частина цих коштів відкладається у вигляді заощаджень; в) обсяг виробництва фактично визначається підприємницькими очікуваннями рівня ефективного попиту в майбутній період, які сприяють інвестуванню капіталу; г) за однакової кількості між інвестиціями і заощадженнями, що свідчить про порівнянності банківської відсоткової ставки і відсоткової ефективності капіталовкладень, акт інвестування і акт заощаджень стають практично незалежними. Кейнсіанство акумулює в собі положення ряду попередніх йому економічних теорій і об'єднує прихильників різних течій економічної думки, в тому числі ліберального і монетаристського.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.