Skip to main content

КАСОВА ПІЛЬГУ

КАСОВА ПІЛЬГУ
надання банком клієнту можливості мати негативне сальдо поточного рахунку протягом короткострокового періоду. Така пільга надається або за мовчазною згодою банку і клієнта, або за певних узгоджених з банком умовах, основним з яких є жорсткий термін погашення зобов'язань клієнтом. Касова пільга зручна для клієнта, так як звільняє його від необхідності мати резервну готівку, але вона відноситься до платних послуг, за які банк стягує досить високі відсотки. За своєю сутністю касова пільга близька до таких операцій банку, як овердрафт і контокоррент.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.