Skip to main content

ВИПАДОК максимізації прибутку

ВИПАДОК максимізації прибутку
ситуація, що має місце при таких обсягах виробництва товару, коли різниця між виручкою від його продажу і сукупними витратами досягає максимуму. В умовах максимізації прибутку ціна дорівнює граничним витратам.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.