Skip to main content

КАПІТАЛІЗМ

КАПІТАЛІЗМ
(capitalism) Економічна система, заснована на приватній власності і приватному підприємництві . При цій системі принаймні велика частка економічної діяльності припадає на приватних осіб і організації, які прагнуть до отримання прибутку, а земля та інші матеріальні засоби виробництва в основному знаходяться в приватному володінні. Капіталізм не має на увазі абсолютної свободи підприємництва і торгівлі (laissez-faire); він цілком допускає існування великих секторів економіки, що перебувають у державній власності, і регулювання діяльності приватного сектора в зв'язку з необхідністю охорони здоров'я населення, дотримання безпеки виробництва та захисту навколишнього середовища. Таке регулювання, проте, зазвичай виражається у формі певного заборони: правила встановлюють те, що приватним особам або фірмам робити забороняється, але ініціатива в здійсненні дій, які суперечать встановленим правилам, децентралізована. Капіталізм протиставляється соціалізму (socialism), при якому всі важливі економічні рішення приймаються в основному колективно.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

КАПІТАЛІЗМ
економічна система, в якій широко поширена приватна власність на фактори виробництва, а розподіл виробленого продукту, товарів, благ, послуг здійснюється в основному за допомогою ринку.Капіталізму властиві вільне підприємництво, конкуренція, прагнення виробників і продавців товарів до отримання прибутку. Капіталізм, будучи соціально-економічною системою, тісно пов'язаний з суспільно-політичною системою країни, а іноді багато в чому зумовлює останню. Пройшовши тривалий історичний шлях розвитку, капіталізм багато в чому змінив свій первісний вигляд, яким він володів, прийшовши на зміну феодально-кріпосницького ладу в кінці середніх століть. Якщо в первісному вигляді капіталізму була властива жорстока експлуатація праці, а капіталістам - прагнення цілком відкинути "для себе" створену в виробництві прибуток, то сучасний капіталізм орієнтується на соціальні цілі, науково-технічний прогрес, спирається на досягнення зацікавленості працівників у праці та результати праці. Капітал стає не тільки фактором отримання прибутку, а й соціального прогресу, а капіталізм знаходить людське обличчя.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.