Skip to main content

ВИТРАТИ калькуляційні

ВИТРАТИ калькуляційні
витрати, розраховані на основі калькуляцій, кошторисів, складених виходячи з реальних, нормативних, запланованих, прогнозованих витрат в розрахунку на одиницю виробленої продукції, і пов'язані з функціонуванням підприємства.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.