Skip to main content

БЮДЖЕТНА ОБМЕЖЕННЯ, ОБМЕЖЕННЯ ПО КОШТОРИСУ

БЮДЖЕТНА ОБМЕЖЕННЯ, ОБМЕЖЕННЯ ПО КОШТОРИСУ
(budget constraint) Межа витрат. У кожного економічного агента, будь то приватна особа, фірма або уряд, витрати повинні залишатися в межах їх фінансових можливостей. Кошти на фінансування витрат можуть утворюватися за рахунок доходу, готівки активів або позик; можливість отримання позик існує лише в тих випадках, коли кредитори впевнені, що ймовірність повернення боргу досить велика. Таким чином, бюджетне обмеження означає, що поточна дисконтована вартість (present discount value) сукупних теперішніх та майбутніх витрат не може перевищувати поточну дисконтовану вартість накопичених коштів і майбутніх доходів. Витрати можуть перевищувати суму доходу і накопичених коштів лише в тій мірі, в якій існує можливість отримання позик.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.