Skip to main content

КОРДОН ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

КОРДОН ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
графік у вигляді лінії, кривої, що обмежує область виробничих можливостей економічного суб'єкта. Усередині області виробничих можливостей знаходяться поєднання благ, товарів, які можуть бути зроблені з використанням наявних факторів виробництва.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.