Skip to main content

Бонусних ВИПУСК АКЦІЙ

бонусних ВИПУСК АКЦІЙ
(scrip issue) Див. : Бонусна емісія акцій (bonus issue).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.