Skip to main content

ОБЛІГАЦІЇ

ОБЛІГАЦІЇ
(від лат. obligatio - зобов'язання) один з найбільш поширених видів цінних паперів на пред'явника. Облігація підтверджує, що її власник вніс кошти на придбання цінних паперів і тим самим має право пред'явити її потім до оплати як боргове зобов'язання, яке організація, що випустила облігацію, зобов'язана відшкодувати за номінальною вартістю, вказаною на облігації. Таке відшкодування називають погашенням облігації. Крім викупу протягом заздалегідь обумовленого при випуску облігації терміну емітент облігації зобов'язаний виплачувати їх власникові фіксований відсоток від номінальної вартості облігації або дохід у вигляді виграшів або оплати купонів до облігації. Облігації мають право випускати держава, місцеві органи (муніципалітети), підприємства, компанії, корпорації на найрізноманітніші терміни (від року до 25 років). Облігації випускаються з метою залучення грошових коштів, тобто представляють форму кредитування їх емітентів особами, які купили облігації. Облігації можуть продаватися і купуватися за вільним курсом на біржах.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.