Skip to main content

Бланкові ЗАПИС

бланкові ЗАПИС
бланкові ЗАПИС - передавальний напис на цінному папері, яка свідчить про те, що власник передає її іншому особі. Бланкова напис найчастіше робиться на зворотному боці векселя векселедержателем з метою надання права стягнення з векселедавця зазначеної на векселі суми особі, якій передається вексель.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.