Skip to main content

ПІРАМІДА біомаси

ПІРАМІДА біомаси
графічна модель послідовного розташування біомас популяцій природних екосистем , підставою якої завжди служить перший рівень, т. е. біомаса продуцентів . Біомаса може бути представлена ​​у вигляді ваги, калорійності або інший кількісної міри живої речовини. При цьому параметри продуцентів, як правило, вище, ніж консументів (звідси - форма піраміди). Але в деяких екосистемах піраміда біомас може бути звернена, т. Е. Параметри продуцентів нижче, ніж консументів. Наприклад, на пасовищах загальна біомаса травоїдних більше, ніж біомаса рослин.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.