Skip to main content

БІОЛОГІЧНА ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ЧИСТА

БІОЛОГІЧНА ПРОДУКЦІЯ ПЕРВИННА ЧИСТА
кількість органічної речовини, що виділяється автотрофами в одиницю часу, за вирахуванням витрат на дихання. Останні складають до половини створюваного при фотосинтезі органічної речовини. Пор. Нетто-продукція фітоценозу.

Екологічний словник, 2001.


.