Skip to main content

Біодеградація

зміна структури, якості матеріалів або об'єктів під впливом біологічних агентів; зазвичай під Б. розуміють втрату основних (корисних) властивостей. Остання стадія Б. - утворення вуглекислоти, аміаку, нітратів, тобто мінералізація органічної речовини.

EdwART. Словник термінів МНС 2010