Skip to main content

ПІЛЬГУ ПРИ СПЛАТИ ПОДАТКУ З відсотків за заставними У ДЖЕРЕЛА

пІЛЬГУ пРИ сПЛАТИ пОДАТКУ з відсотків за заставними У ДЖЕРЕЛА
(mortgage interest relief at source, MIRAS)
Система, згідно з якою пільга при сплаті податку з відсотків за заставною Великобританії надається платникам через кредитні інститути, так що позичальник виплачує відсотки кредитору за вирахуванням податку виття пільги. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.