Skip to main content

Основні принципи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

керівні правила, відповідно до яких організовується захист населення в надзвичайних ситуаціях. Заходи з підготовки до захисту проводяться завчасно, нарощуються з виникненням надзвичайних ситуацій та проводиться безперервно до повної їх ліквідації: заходів щодо захисту населення плануються і здійснюються диференційовано з урахуванням економічних, природних та інших характеристик, особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій; обсяги, зміст і терміни проведення заходів щодо захисту населення визначаються на підставі прогнозів природної та техногенної небезпеки на відповідних територіях, виходячи з принципу розумної достатності, з урахуванням економічних можливостей по їх підготовці та реалізації; найбільш раціональним є такий підхід, коли матеріально-технічні засоби можуть бути використані не тільки для захисту в умовах надзвичайних ситуацій, а й в інтересах забезпечення функціонування об'єктів економіки та обслуговування населення в повсякденному обстановці; заходи щодо захисту населення в надзвичайних ситуаціях здійснюються силами і засобами підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, на території яких можлива або склалася надзвичайна ситуація.При недостатності сил і засобів в установленому порядку залучаються сили і засоби федеральних органів виконавчої влади.

EdwART. Словник термінів МНС 2010