Skip to main content

ОСНОВНИЙ МЕТОД ВОДНОГО ТОКСИКОЛОГІЇ

ОСНОВНИЙ МЕТОД ВОДНОГО ТОКСИКОЛОГІЇ
метод, спрямований на виявлення окремих біологічних наслідків інтоксикації в ряду поколінь, в першу чергу, на з'ясування небезпеки підриву відтворення потомства і зниження чисельності популяцій корисних гідробіонтів, особливо риб. Обґрунтовано Н. С. Строгановим (1971).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.