Skip to main content

Балансуючі статті

балансуючі статті
(balancing item) Стаття в бухгалтерській звітності (accounts), в якій показуються відмінності між двома сумами в одній і тій же статті. Балансуюча стаття вводиться, коли розрахунок одного показника двома різними методами дає різні результати, при тому що, якщо обидва методи застосовані правильно і не було допущено помилки в обчисленнях, результати повинні співпасти. У тих випадках, коли статистики не знають, який з отриманих результатів правильний, вони вважають за краще не усувати відмінність методом "підгонки", а вводять балансуючу статтю, або статистичну поправку.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.