Skip to main content

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОСТ

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОСТ
(balanced growth) Зростання (growth) всіх економічних секторів і регіонів країни на основі однакового темпу. Імовірність збалансованого зростання в реальній економіці практично відсутня; до того ж важко уявити, щоб таке зростання було бажаний. Звичайно, якщо диспропорції в розвитку настільки великі, що деякі галузі або регіони фактично вмирають, то можуть виникнуть проблеми коригування подібних диспропорцій. Однак, навіть при наявності диспропорцій, існує величезна безліч різноманітних моделей зростання. Більшість економістів сходяться на думці, що в кожен даний момент часу по ряду причин географічного характеру, а також у зв'язку з технічними змінами і ринковими перспективами оптимальний ріст передбачає певний рівень незбалансованості між секторами та регіонами.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.