Skip to main content

БАЛАНС сальдовий

БАЛАНС сальдовий
бухгалтерський баланс, який містить дані про залишки (сальдо) рахунків бухгалтерського обліку на певну дату.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.