Skip to main content

БАЛАНС ОБЛАДНАННЯ

БАЛАНС ОБЛАДНАННЯ
БАЛАНС ОБЛАДНАННЯ - баланс, в якому зіставляються готівку основні засоби з урахуванням їх зносу і вибуття і знову вводяться засоби на предмет досягнення відповідності основних засобів потребам в них, які диктуються обсягами виробництва. Складається з метою визначення показників відтворення (вибуття, відновлення) основних засобів.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.