Skip to main content

РЕЗЕРВНА НОРМА, НОРМА РЕЗЕРВНОГО ПОКРИТТЯ

РЕЗЕРВНА НОРМА, НОРМА РЕЗЕРВНОГО ПОКРИТТЯ
(reserve ratio) Частка загальних активів банку або іншої фінансової установи, що залишається в якості резерву у вигляді грошової готівки або інших високоліквідних активів. Мінімальна норма резервного покриття використовується як інструмент грошово-кредитної політики і як спосіб забезпечення платоспроможності фінансово-кредитних установ.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.