Skip to main content

СЕРЕДНЯ, СЕРЕДНЯ ВЕЛИЧИНА

СЕРЕДНЯ, СЕРЕДНЯ ВЕЛИЧИНА
(mean) невиважені середнє з ряду чисел. Середнє арифметичне μx чисел хi, при i = 1, 2, ..., N виходить в результаті поділу їх суми на N, тому μх = (Σixi) / N. Середнє геометричне визначається як корінь ступеня N з твору чисел, т. Е. (П ixi ) 1 / N . Логарифм середнього геометричного чисел хi дорівнює середньому арифметичному їх логарифмів. Середнє арифметичне може бути розраховане для будь-якого ряду чисел, будь то позитивних, рівних нулю або негативних; середнє геометричне існує лише тоді, коли всі вони не є негативними.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.