Skip to main content

АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ навколишнім середовищем

АУДИТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СРЕДОЙ

систематичний і документально оформлений процес перевірки об'єктивно одержуваних і оцінюваних аудиторських даних для визначення відповідності (або невідповідності) системи управління навколишнім середовищем, прийнятої в організації, критеріям аудиту такої системи, а також повідомлення клієнту результатів, отриманих в ході цього процесу (ГОСТ Р ІСО 14050.)
(внутрішній)
систематичний документально оформлений процес перевірки об'єктивно одержуваних і оцінюваних даних для визначення відповідності (або невідповідності) системи управління навколишнім середовищем в організації критеріям аудиту такої системи, встановленим цією організацією, а також повідомлення керівництву результатів, отриманих в ході цього процесу (ГОСТ Р ІСО 14050.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010


.