Skip to main content

РЕВІЗІЯ

РЕВІЗІЯ
(від
лат. revisio - перегляд) перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ, службових дій посадових осіб, документів, записів, уповноваженими на це органами на предмет контролю за додержанням законів, правил, інструкцій, достовірності об'єктивного відображення в документах справжнього стану, відсутності порушень, наявності документально зафіксованих товарно-матеріальних цінностей. Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.

Економічний словник. 2000.