Skip to main content

СТАВЛЕННЯ ПРИРОСТУ ЕНЕРГІЇ

сТАВЛЕННЯ ПРИРОСТУ еНЕРГІЇ
якщо висловити загальне дихання спільноти і його сумарну біомасу в калоріях (одиницях енергії) і розділити їх на абсолютну температуру, то ставлення R / B (відношення загального дихання до його сумарної біомасі) стає ставленням приросту ентропії (та спо ветствующей роботи), пов'язаного з підтриманням структури, до ентропії пов'язаної частини. Див. Також Співвідношення Шредінгера .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.