Skip to main content

ФАКТОР АТМОСФЕРНЕ

ФАКТОР АТМОСФЕРНЕ
фактор, пов'язаний з фізичним станом і хімічний складом атмосфери (температурою, ступенем розрідженості, наявністю забруднювачів).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.