Skip to main content

Асиміляційного ЕМКОСТЬ екосистеми

асиміляційного ЕМКОСТЬ екосистеми
показник максимальної динамічної місткості кількості забруднюючої речовини, що може бути за одиницю часу накопичено, зруйновано, трансформовано і виведено за межі екосистеми без порушення нормальної її діяльності. Величина А. е. Е. залежить від безлічі природних і антропогенних факторів, фізичних і хімічних властивостей забруднюючої речовини; проте, вирішальну роль при цьому відіграють біологічні процеси. Напр. , При практичній оцінці А. е. Океану можна виділити 3 основні процеси: гідродинаміку, мікробіологічне окислення органічних забруднюючих речовин, біоседіментацію. Термін запропонований Ю. А. Ізраель.

Екологічний словник, 2001.


.