Skip to main content

Асимілюються СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА

асимілюються СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА

здатність водного об'єкта приймати певну масу речовин в одиницю часу без порушення норм якості води в контрольованому створі або пункті водокористування (ГОСТ 17. 1. 1. 01-77.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010


.