Skip to main content

ЗАВДАННЯ НА

ЗАВДАННЯ НА
ПРОЕКТУВАННЯ, розробку - перелік вимог, умов, цілей, завдань, поставлених замовником в письмовому вигляді, документально оформлених і виданих виконавцю робіт проектно-дослідницького характеру. Таке завдання зазвичай передує розробці будівельних, конструкторських проектів та покликане орієнтувати про-ектанта на створення проекту, який задовольняє бажанням замовника і відповідає умовам використання, застосування розроблюваного проекту, а також ресурсним обмеженням. Застосовується також термін технічне завдання.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.