Skip to main content

Активи, НЕМАТЕРІАЛЬНІ

активи, НЕМАТЕРІАЛЬНІ
( "невловимі") (assets, intangible) Див. : Нематеріальні, "невловимі" активи (intangible assets).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.