Skip to main content

Оцінка стану

Оцінка стану
навколишнього середовища, компонентів ландшафту співвіднесення реальної ситуації з ідеальною і тимчасової нормами з різних (стандартизованим) змінним, або з вихідним станом об'єкта.

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.