Skip to main content

ПУСТЕЛЯ арідний

ПУСТЕЛЯ арідний
зональний тип пустель субтропічних і тропічних поясів, властивий зоні пасатів обох півкуль. Характеризується сухим або жарким континентальним кліматом. Див. Також Пассат .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.