Skip to main content

АРГУМЕНТ

АРГУМЕНТ
(argument) Незалежна змінна, яка визначає значення функції (function ). Аргументом функції від однієї змінної, Y = f (x) , є х, визначає значення y. У функції від двох змінних, y = f (x1, x2), аргументами є x1 і х2, зокрема для функції у = х2 + z2 значення y визначається значеннями х і z .

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.