Skip to main content

Орієнтовний безпечний рівень впливу забруднюючої атмосферу речовини (взувши)

Орієнтовний безпечний рівень впливу забруднюючої атмосферу речовини (взувши)

тимчасовий гігієнічний норматив для забруднюючої атмосферу речовини, що встановлюється розрахунковим методом для цілей проектування промислових об'єктів (ГОСТ 17 . 2. 1. 03-84.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010


.