Skip to main content

Залісення

залісення
покриття певної території лісовими масивами з метою поліпшення якості природного середовища, відновлення порушеного природного рівноваги, екологічної повноцінності ландшафту. Залісення - шлях до зменшення негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.