Skip to main content

Еолові форми РЕЛЬЄФУ

еолові форми РЕЛЬЄФУ
форми рельєфу, які утворюються в результаті активної дефляції - вітрової деформації, ерозії, т. Е. Видування і переміщення під дією вітру великих мас пухкого матеріалу.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.