Skip to main content

РЕЛЬЕФ антропогенних

РЕЛЬЕФ антропогенних
рельєф техногенний, сукупність форм земної поверхні, змінених або створених людиною. Розрізняють стихійно виникають і свідомо створені форми рельєфу. Перші (яри, осідання ґрунтів над гірничими виробками, рухливі піски і ін.) Утворюються в результаті неправильного ведення лісового і сільського господарства, підземного будівництва, прокладання доріг і т. П. Другі виробляються при меліорації, терасуванні схилів або споруді зрошувальної та дренажної систем, будівництві насипів, каналів, дамб і ін.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.