Skip to main content

ПОПУЛЯЦІЇ антропогенних

ПОПУЛЯЦІЇ антропогенних
популяції, що виникли в результаті інтродукції людиною певної кількості особин і подальшого їх розмноження, розселення або з'явилися в створеному людиною ландшафті.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.